Služby společnosti EKO-KOBA, s.r.o.

  • Odvoz, odstranění a využití odpadů ostatních i nebezpečných dle katalogu odpadů s výjimkou výbušnin a radioaktivních látek (tuto činnost provádíme v souladu s platnými integrovaným povolením pro provozovatele zařízení)
  • Sběr odpadů od občanů, ze živností a průmyslu
  • Separace a dotřídění odpadů (např. papíry, plasty, kovy, železo atd.) k dalšímu využití nebo zpracování, které probíhá na našem dvoře
  • Výkup železného šrotu, barevných kovů, papíru, autobaterií, PVC atd.
  • Uložení komunálního a nebezpečného odpadu
  • Možnost zajištění a provozování kompletního odpadového hospodářství firem a podniků, a to včetně legislativy a poradce pro ekologii
  • Výkup starých trámů a prken
  • Autodoprava a pronájem kontejnerů (možnost přistavení kontejneru a nakládky pomocí hydraulické ruky)

Podle zákona č. 185/2001 Sb. nevykupujeme předměty, které pocházejí z trestné činnosti (pietní předměty, kryty od kanalizace atd.)