O společnosti

EKO-KOBA, s.r.o. je společnost, která byla založena v dubnu v roce 2000 s cílem likvidovat odpady a výkupem kovového odpadu v oblasti Polné.

2000
Založení společnosti
Vznik

Z malého podniku s omezenými prostředky a pouze dvěma zaměstnanci se firma postupně rozrostla a stala se důležitým hráčem v odvětví. Díky svému angažování ve společenství a péči o životní prostředí se stala respektovanou a významnou společností.

2005
Vznik s.r.o
Rozšíření prostor

Po pěti letech činnosti a neustálém růstu se firma rozhodla rozšířit své prostory v roce 2005. S tímto rozšířením přišla i změna statusu firmy na EKO-KOBA, s.r.o. Tato proměna umožnila společnosti přijmout nové zaměstnance a poskytnout lepší služby svým zákazníkům.

2009
Rozsáhlé rekonstrukce
Nový vozový park

V roce 2009 proběhly rozsáhlé rekonstrukce, které zahrnovaly zřízení nových kanceláří a pořízení moderního vozového parku značky MAN. Díky těmto investicím byla společnost vybavena moderními prostředky, které jí umožnily lépe plnit své úkoly v oblasti likvidace odpadů.

2012
Posílení postavení v regionu
Podpora a spolupráce

V roce 2012 se EKO-KOBA, s.r.o. připojila k programu na podporu MŠ Tyršova, firma se také začala spolupracovat s některými okolními obcemi, což posílilo její postavení v regionu.

2017
Recyklujeme okna
Pořízení specializované linky

Od roku 2017 se EKO-KOBA, s.r.o. zaměřuje také na recyklaci plastových oken. Postupně byla zřízena specializovaná linka, která umožňuje recyklaci těchto materiálů a jejich znovu upotřebení. Tím se firma aktivně zapojuje do boje proti plýtvání zdroji a přispívá ke snižování negativního dopadu na životní prostředí.

2022
Rozšíření o nový dvůr
Jsme i v Dobroníně

V roce 2022 firma zakoupila objekt v Dobroníně, který byl upraven a zřízen jako sběrný dvůr pro tamní občany. Tím se EKO-KOBA, s.r.o. stala důležitým centrem pro správu odpadů v širším regionu a poskytuje důležitou službu místním obyvatelům.

Potřebujete pomoci s odpadem? Napište nebo zavolejte.